Dakkennis

Inspectie en onderhoud

RI&E dakveiligheid

Bestek en aanbesteding Wateraccumulatie

 

Op grond van de Arbo-wet dient elk bedrijf met personeel te (laten) onderzoeken of het werk gevaar kan opleveren of schade kan veroorzaken aan de gezondheid van de werknemers. Dit onderzoek, dat schriftelijk moet worden vastgelegd, wordt een Risico Inventarisatie & Evaluatie genoemd. Een plan van aanpak met verbeteringsmaatregelen maakt deel uit van de RI&E.

Ook u, als gebouwbeheerder of eigenaar, komt bij kortdurende onderhouds- en/of inspectiewerkzaamheden in aanraking met situaties op daken die in een aantal gevallen tot een gevaarlijke situatie kunnen leiden. Dit betekent dat u ook voor uw daken een RI&E uit moet laten voeren.
Met het laten uitvoeren van een RI&E maakt u verantwoordelijkheden inzichtelijk en legt u ze neer waar ze horen. Hierbij dient u van passend advies te worden voorzien over de eventueel te nemen maatregelen.

De verenigde dakadviseurs zullen na het uitvoeren van een RI&E inzichtelijk maken of er wel of niet een plan van aanpak moet worden opgesteld. De no nonsense aanpak van de verenigde dakadviseurs voorkomt dat u, wanneer u wel maatregelen moet nemen, opgezadeld wordt met overbodige of te kostbare, uit commerciŽle oogpunten opgestelde, permanente veiligheidssystemen. De verenigde dakadviseurs bieden u een passend advies.

Via onderstaande links wordt u geÔnformeerd over de diverse uitgangspunten waarop de verenigde dakadviseurs een RI&E baseren en over de wijze waarop een plan van aanpak tot stand kan komen.


Print deze pagina